Продължете към съдържанието
Начало » Политика на връщане

Политика на връщане

За оплаквания или рекламации, моля пишете ни на info@kitbolt.com или ни се обадете на +359 877 333 002.

Гаранция

НИКО Технологии ООД, със седалище гр. Габрово, ул. Стара Планина 8б, предоставя гаранция съгласно правните норми и вътрешните норми на компанията.

Начинът на предоставяне на гаранцията се състои от: ремонт или подмяна.
Гаранцията се предоставя, както следва:

  • Метални констукции: 30 години;

Всички ремонти се извършват в НИКО Технологии ООД. Следните оригинални документи трябва да бъдат представени за гаранцията: Фактура, Гаранционен сертификат.

НЕ се дава гаранция за:

  • Дефекти, причинени от неправилна употреба, неспазване на инструкциите за монтаж, експлоатация и поддръжка в техническото ръководство на продукта;
  • Загуба или повреда на данъчната фактура и гаранционното удостоверение;
  • Дефекти, причинени от метеорологични явления, ръжда и тези, които не са свързани с естеството на продукта

Констатацията на дефекти, тяхното естество и причини ще бъде направена от представителя на доставчика в помещенията на клиента, където е бил инсталиран продуктът, в рамките на максимум 7 календарни дни от датата, на която клиентът е информирал доставчика за дефекта на продукта.