Продължете към съдържанието
Начало » Правила и условия за ползване

Правила и условия за ползване

Настоящият документ, чрез неговото съдържание, предоставя на потребителите на трети страни Общите условия за ползване на сайта https://www.kitbolt.com/.

Използването на сайта (включително достъп, сърфиране и закупуване на продукти чрез сайта) представлява съгласие по подразбиране за спазване на условията, посочени в този документ, с всички последствия и последици от него.

Администраторът на сайта https://www.kitbolt.com/ запазва правото си да променя съдържанието на това споразумение по всяко едно време без предизвестие към потребителите, които го използват, наричани по-долу “Потребители”. Потребителите ще имат постоянен достъп до условията за ползване на услугата, така че да могат да се консултират по всяко време.

Съдържание на сайта и права на интелектуална собственост

Съдържанието на този сайт не може да се използва, възпроизвежда, разпространява, предава, показва за цели, различни от изрично разрешените от закона. Извличането на всяка информация, последвана от каквато и да е употреба за търговски цели извън обхвата на частното копие, регламентирано от закона или за продажба или лицензиране и без предварително писмено съгласие на носителите на права, е нарушение на условията.

Също така вие се съгласявате да не влияете и да не се намесвате по какъвто и да е начин по отношение на защитните елементи на сайта, на елементи, които предотвратяват или ограничават използването, копирането на съдържание или елементи, които засилват ограниченията на използването на сайта или неговото съдържание.

Право на потребителя за едностранно прекратяване на договора

Моля, уверете се, че сте проверили спецификациите на продукта и съвместимостта, като посетите уебсайта на производителя, преди да го закупите.

Потребителят има право да уведоми писмено търговеца за отказ от покупката без неустойка и без позоваване на причина, в рамките на 10 работни дни от получаването на продукта или, в случай на предоставяне на услугата, от момента на сключването на договора.

Администраторът на https://www.kitbolt.com/ полага постоянни усилия за поддържането на точността на информацията в сайта, но понякога същата може да съдържа неточности (спецификации или цена на продуктите, променени от производителя без предизвестие или грешки от неправилно опериране на стоката). Внимание: Снимките са за информация и могат да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартните пакети.

Измами

С цел достъп или използване на дадени секции на уеб сайта, може да се наложи създаването на личен акаунт. Чрез настоящата, вие декларирате това, че поемате пълна отговорност за всички действия, които са извършени с помощта на акаунта, който е създаден от вас в рамките на уеб сайта, и в следствие на това, ние ви съветваме да се погрижите за сигурността на паролата и други данни за достъп. Ако сигурността на профила ви е компрометирана, трябва незабавно да уведомите администратора на сайта. https://www.kitbolt.com/ не носи отговорност за щети, причинени на вас или причинени на трети лица от неправомерно използване на вашия акаунт.

Приложимо право

Чрез използване на сайта https://www.kitbolt.com/, потребителят декларира, че се съгласява с факта, че Общите условия са управлявани от българското законодателство и всеки един спор от всеки един характер, който може да се появи между потребителите и администраторите на https://www.kitbolt.com/, или съдружници/партньори/свързани с него страни. В случай на евентуални конфликти, същите ще бъдат разрешени най-напред по взаимно съгласие, а ако такова не е възможно, спорът ще бъде отнесен към съответната инстанция, в съответствие в действащото законодателство на България.

Наличност на услугата

Администраторът https://www.kitbolt.com/ запазва правото си да променя структурата и интерфейса на която и да е страница или под-страница на сайта https://www.kitbolt.com/ по всяко едно време и в рамките на всеки един срок, като има право да прекъсва временно или постоянно, частично или напълно достъпът за обществеността към този уебсайт, без предварително, индивидуално или общо известие.